Αρχική

H the αriston project είναι φορέας εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και αποτελεί συγγενές εταιρικό σχήμα της βορειοελλαδικής εταιρίας hyphen SA, της μοναδικής επιχείρησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με δραστηριότητα στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής και εκδοτικής μηχανικής.

Ο βρετανικός φορέας the αriston project ιδρύθηκε το 2011, μετά από μία μακρά περίοδο έρευνας σε περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε 44 κράτη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της the αriston project, που έχει μετοχική σύνθεση αποκλειστικά ελληνικών συμφερόντων, έχουν ως στόχο να ερευνήσουν, να σχεδιάσουν και να επανεκπαιδεύσουν την κοινωνία στις δεξιότητες 2020, που απαιτούνται, προκειμένου να ανταποκριθούν τόσο οι νέοι, όσο και οι ενεργοί επαγγελματίες στις απαιτήσεις του μέλλοντος της εργασίας.

Πρόσθετες πληροφορίες